Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

Pomiary i analizy

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Pomiary i analizy

Wykonujemy badania i analizy mające na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia oraz toksyczności środowiska za pomocą organizmów żywych.

Oferujemy następujące metody analiz:

  • ocena jakości wód za pomocą makrobezkręgowców (metoda BMWP-PL czyli tak zwany indeks biotyczny),
  • badania ekotoksykologiczne, mające na celu ocenę toksyczności środowiska za pomocą organizmów żywych – ocena stanu sanitarnego wody i osadów ściekowych (testy z wykorzystaniem Daphnia magna, na roślinach wodnych: Lemna minor i Lemna gibba, oraz na glonach np. Scenedesmus quadriqauda, Chlorella sp.),
  • badania ekotoksykologiczne, mające na celu ocenę toksyczności środowiska za pomocą organizmów żywych
  • ocena stanu sanitarnego gleby (test toksyczności ostrej i chronicznej na dżdżownicach Eisenia fetida, na roślinach Hordeum vulgare, Lepidium sativum, Avena sativa albo z wykorzystaniem Phytotoxkit TM),
  • badania ekotoksykologiczne, mające na celu ocenę toksyczności środowiska za pomocą organizmów żywych – ocena toksyczności osadów ściekowych z wykorzystaniem wrotków Brachionus calyciflorus (Rotoxkit F - Rotifer Toxicity screening Test for Fresh water), skorupiaków Thamnocephalus platyurus (Thamnotoxkit F – Crustacean Toxicity Screening Test for Fresh water) oraz skorupiaków Daphnia magna i rzęsy drobnej Lemna minor.

 

Świadczymy również usługi w zakresie oceny jakości powietrza poprzez określenie substancji oraz ich emisji do powietrza (np. BAT, BREF) oraz obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszymi usługami skontaktuj się z nami. Przygotujemy bezpłatną ofertę.