Przesiedlenie osobników ślimaka winniczka (Helix pomatia) – nadzór przyrodniczy

Ślimak winniczek (Helix pomatia), nazywany również „ślimakiem ogrodowym”, to uroczy i tajemniczy mieszkaniec ogrodów. Jego wyjątkowy kształt muszli i zwyczaje sprawiają, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ślimaków. W tym artykule odkryjemy fascynujący świat ślimaka winniczka i jakie ma znaczenie w ekosystemie ogrodu.

Przesiedlenie osobników ślimaka winniczka

Czynności objęte zleceniem polegały na chwytaniu osobników ślimaka winniczka (Helix pomatia). Dodatkowo było to przemieszczanie ich na siedliska zastępcze, znajdujące się poza terenem inwestycji. Przy tym czynność realizowano na podstawie zezwolenia RDOŚ na odstępstwa od zakazów w stosunku do ślimaka winniczka. Zezwolenie uzyskano w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego w Warszawie.

Dokładne przeszukanie działki pod nadzorem przyrodniczym

Teren działki dokładnie przeszukano pod kątem obecności ślimaków. W tym przypadku poszukiwania prowadzono pieszo. W trakcie obserwacji wnikliwie przeszukiwano trawę, ściółkę oraz zalegającą na terenie działki materię organiczną (sterty ściętych gałęzi, butwiejące liście, itp.). Oględzinami objęto cały teren działki.

Kluczowy dobór odpowiedniego siedliska

Ślimak winniczek oraz puste muszle zostały niezwłocznie, tego samego dnia, przemieszczone do siedliska zastępczego. Konkretnie to siedlisko w lesie łęgowym w dolinie Wisły na terenie Warszawy, gdzie widywano ten gatunek w sezonie wegetacyjnym 2019 roku.

Helix pomatia – Ślimak winniczek – Co to za osobnik?

Ślimak winniczek to gatunek ślimaka lądowego, który zamieszkuje różnorodne tereny, w tym ogrody, pola, lasy oraz winnice. Jego muszla jest charakterystyczna i spiralna, co ułatwia jego identyfikację.

Ślimak winniczek pokaż rogi… – Wygląd ślimaka i charakterystyczne cechy

Ślimak winniczek ma stożkowatą muszlę o barwie od żółtawej do brązowej. Jego muszla skręcona jest w kształt spirali, co stanowi odróżniającą cechę tego gatunku. Jego ciało jest miękkie i pokryte śluzem, który ułatwia mu poruszanie się po powierzchni.

Występowanie ślimaka winniczka

Ślimak winniczek preferuje wilgotne i zacienione środowiska, takie jak ogrody, gdzie może znaleźć odpowiednią ilość pożywienia i schronienia przed wysokimi temperaturami. Spotyka się go również w lasach i polach, gdzie może żywić się roślinnością.

4. Zwyczaje i zachowanie

Ślimak winniczek jest aktywny głównie nocą lub wczesnym rankiem, gdy wilgotność powietrza jest najwyższa. W ciągu dnia zwykle ukrywa się w swojej muszli, aby uniknąć ekstremalnych temperatur i wiatru.

5. Żywienie i rola w ekosystemie ogrodu

Ślimak winniczek jest roślinożercą i żywi się różnymi roślinami, w tym liśćmi, kwiatami i owocami. Jego apetyt na roślinność może być wyzwaniem dla ogrodników, ponieważ mogą uszkadzać uprawy i kwiaty. Jednakże, ich rola w ekosystemie ogrodu jest również pozytywna, ponieważ pomagają w rozkładzie organicznych resztek roślinnych.

6. Okres rozmnażania i cykl życia

Okres rozmnażania ślimaków winniczków przypada na wiosnę i wczesne lato. Po kopulacji samica składa jaja w glebie lub w szczelinach skalnych. Po kilku tygodniach z jaj wykluwają się małe ślimaczki, które rozpoczynają swój własny cykl życia.

7. Wpływ na ogród i uprawy

Ślimaki winniczki mogą być wyzwaniem dla ogrodników, ponieważ ich apetyt na roślinność może powodować uszkodzenia upraw i kwiatów. Ograniczenie ich wpływu na ogród jest ważne, aby zachować estetykę ogrodu i zdrowie roślin.

8. Wyzwania w ochronie ślimaka winniczka

Ślimaki winniczki są podatne na zagrożenia związane z utratą siedlisk, zanieczyszczeniem środowiska oraz działalnością człowieka. Ich populacje są również narażone na drapieżnictwo ze strony ptaków, żab i innych zwierząt.

9. Ochrona i dbanie o ślimaki w ogrodzie

Aby chronić ślimaki winniczki i dbać o równowagę ekosystemu ogrodu, można podjąć kilka działań. Należy unikać stosowania szkodliwych chemikaliów w ogrodzie, które mogą szkodzić ślimakom i innym organizmom. Ważne jest również utrzymanie odpowiedniej ilości wilgoci w ogrodzie, aby zapewnić ślimakom odpowiednie warunki życia.

10. Ciekawostki o ślimaku winniczku

  • Ślimak winniczek może żyć do 5 lat, a nawet dłużej, jeśli ma odpowiednie warunki do życia.
  • Jego muszla jest skręcona w kierunku przeciwnym do większości innych ślimaków.
  • Ślimak winniczek ma zdolność do re generacji swojej muszli, jeśli zostanie uszkodzona.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy ślimak winniczek jest szkodnikiem ogrodowym?

Tak, ślimaki winniczki mogą uszkadzać rośliny i kwiaty, dlatego są uważane za szkodniki ogrodowe.

Jak można chronić ogród przed ślimakami winniczkami?

Można zastosować różne metody ochrony, takie jak wykorzystanie naturalnych odstraszaczy, unikanie szkodliwych chemikaliów i utrzymanie odpowiedniej wilgotności w ogrodzie.

Czy ślimaki winniczki są zagrożone wyginięciem?

Obecnie ślimaki winniczki nie są klasyfikowane jako zagrożony gatunek.

Jakie są najczęstsze siedliska ślimaka winniczka?

Ślimaki winniczki preferują wilgotne i zacienione środowiska, takie jak ogrody, lasy i pola.

Czy ślimak winniczek jest jadalny?

Tak, ślimak winniczek jest jadalny i jest ceniony w niektórych kuchniach regionalnych.

Jakie są naturalne wrogowie ślimaków winniczków?

Ptaki, żaby, jaszczurki i inne drapieżniki są naturalnymi wrogami ślimaków winniczków.

Podsumowanie

Ślimak winniczek to uroczy i tajemniczy mieszkaniec ogrodów, który ma zarówno swoje pozytywne, jak i wyzwania związane z ogrodniczą działalnością. Jego obecność wpływa na ekosystem ogrodu, przyczyniając się do rozkładu organicznych resztek roślinnych, ale także mogąc uszkadzać uprawy i kwiaty. Dbanie o równowagę ekosystemu i unikanie szkodliwych substancji w ogrodzie może pomóc w ochronie tych uroczych stworzeń.

Przykładowe realizacje

roboty dogowe budowa czerniakowskiej bis nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy w Warszawie

W maju tego roku realizowaliśmy inwentaryzację przyrodniczą dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Czerniakowskiej Bis. Inwentaryzacja przyrodnicza polegała na identyfikacji cennych i chronionych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Od lipca, również w ramach wspomnianej inwestycji, prowadzimy nadzór przyrodniczy.