Realizacje

a man stands next to a barrel holding a dustpan in his hand relocating an anthill compensation

We moved the anthill of the red wood ant Formica polyctena

Przeniesienie mrowisk, jako kompensacja przyrodnicza, związane było z planowaną modernizacją magistrali ciepłowniczej w Gdyni.