Blog

zdjęcie torów kolejowych monitoring przyrodniczy

Przebudowa linii kolejowej nr 146

21 października 2016 r. Kazimierz Perek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję środowiskową dotyczącą przebudowy linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice.
zdjęcie torfowiska wysokiego

RDOŚ we Wrocławiu w sprawie „Biegu Piastów”

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Bieg Piastów RDOŚ we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował kalendarz imprez planowanych w okresie zimowym 2016/2017 na Polanie Jakuszyckiej. Opinia dotyczyła wszystkich organizowanych imprez nie tylko Bieg Piastów, a także przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez inne podmioty.
zdjęcie ślimaka winniczka monitoring przyrodniczy

O ślimaku winniczku i nie tylko

zdjęcie łąki zadrzewienia na drugim planie inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla kopalni kruszcu

Inwentaryzacja przyrodnicza objęła gatunki cenne i chronione roślin i grzybów, siedliska przyrodnicze oraz cenne i chronione gatunki zwierząt.
droga w lesie ze znakiem uwaga zwierzęta na drodze

Ogólnopolski Rejestr Kolizji Drogowych ze Zwierzętami

"Zwierzęta na Drodze" to ogólnopolska platforma internetowa rejestrująca przypadki śmiertelność dzikich zwierząt w wyniku kolizji drogowych w Polsce. Swoim zakresem obejmuje ona zasięg ogólnokrajowy. Nadrzędną rolą projektu jest pokazanie społeczeństwu skali zjawiska śmiertelności zwierząt na polskich drogach, jak i również upowszechnienie wiedzy o tym problemie.
zdjęcie rzeki w górach monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy dla linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba – Granica Państwa

Badania prowadzone były w związku z zamówieniem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
zdjęcie linii elektroenergetycznej pośród łąk i zadrzewień inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej linii elektroenergetycznej Byczyna-Podborze

Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wzdłuż planowanej inwestycji było wykazanie wartości przyrodniczych poszczególnych wariantów jej przebiegu.
zdjęcie rozlewiska rzeki Omulwi inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie dwóch województw - mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.