Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Artykuły

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w praktyce – część 2.

Inwentaryzacje przyrodnicze budynków na potrzeby termomodernizacji najlepiej wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed przystąpieniem inwestora do prac, najlepiej rocznym. Procedura różni się w zależności od tego czy inwestor planuje prace remontowe w roku bieżącym lub też w roku następnym.

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w praktyce – część 1.

Inwentaryzacje przyrodnicze budynków na potrzeby termomodernizacji najlepiej wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed przystąpieniem inwestora do prac, najlepiej rocznym. Procedura różni się w zależności od tego czy inwestor planuje prace remontowe w roku bieżącym lub też w roku następnym.

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie i ooś.

 

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 28 sierpnia 2015 r. i ma wdrożyć do polskich przepisów prawo UE i ułatwić proces inwestycyjny. Nowe regulacje w większości mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.