Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Przenieśliśmy siedlisko mrówek łąkowych.

24 lipca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Przenieśliśmy siedlisko mrówek łąkowych.

Mrówka łąkowa Formica pratensis należy do grupy tzw. mrówek rudych objętych w Polsce częściową ochroną gatunkową. To za sprawą ważnych funkcji jakie owady te pełnią w ekosystemach, jak na przykład rozsiewanie nasion, ograniczanie liczebności „szkodliwych” owadów czy spulchnianie i użyźnianie gleby. Bywa, że gniazda mrówek zlokalizowane są w granicach planowanej inwestycji. Wtedy, choć to zadanie niełatwe, możliwe jest przeniesienie mrowiska w inne, bezpieczne miejsce.

Młode bociany właśnie opuszczają gniazda, przed nimi najtrudniejsze.

17 lipca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Młode bociany właśnie opuszczają gniazda, przed nimi najtrudniejsze.

Druga połowa lipca to okres kiedy młode bociany rozpoczynają swoje pierwsze samodzielne loty. Już od dłuższego czasu intensywnie ćwiczyły - podskakiwały i intensywnie machały skrzydłami. Z czasem łapią wiatr i rozpoczynają swoje pierwsze, nieporadne loty. Po swoich pierwszych lotach ptaki jeszcze przez jakiś czas wracają do gniazd gdzie są karmione przez dorosłe bociany. Z czasem nieobecność trwa coraz dłużej, a karmienia są coraz rzadsze, zaczyna się „dorosłe” życie bocianów.

Ile owadów zjadają ptaki?

9 lipca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ile owadów zjadają ptaki?

Ptaki owadożerne liczą około 6000 gatunków i spotykane są we wszystkich głównych ekosystemach lądowych na Ziemi. Od dawna znana jest ich rola jako naturalnych wrogów wielu gatunków owadów niszczących uprawy rolne. Ostatnie badania dostarczają silnych dowodów potwierdzających znaczącą funkcję jaką pełnią w obrębie ekosystemów.

Ogrodzenia elektryczne chronią lęgi ptaków.

4 lipca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ogrodzenia elektryczne chronią lęgi ptaków.

Elektryczne pastuchy dość powszechnie stosowane są na wielkoobszarowych pastwiskach. Ich zmodyfikowane wersje wykorzystują biolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na Podlasiu w ramach realizacji projektu "Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)".

Zanieczyszczenie światłem przyczyną spadku liczebności owadów?

25 czerwca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Zanieczyszczenie światłem przyczyną spadku liczebności owadów?

Wyjaśnienie spadku liczebności owadów trudno tłumaczyć jedynie zmianą klimatu, wykorzystywaniem pestycydów czy sposobem użytkowania gruntów - twierdzą niemieccy biolodzy. Ostatnie obserwacje wskazują, że obszary, które doświadczają największych spadków liczebności owadów latających, to te charakteryzujące się jednocześnie najwyższymi poziomami zanieczyszczenia światłem.