Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Zmiany w przepisach w zakresie wycinki drzew.

25 grudnia 2016

W wyniku nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody, od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy odnoszące się do kwestii wycinki drzew i krzewów. Zmiany przewidują odstąpienie od wymogu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia pozwoleń na wycinkę. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie osób fizycznych, będących właścicielami działek i przypadku gdy sama wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo zezwolenie będzie nadal niezbędne (także dla osób fizycznych), gdy obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi ponad 50 cm (lub 100 cm dla: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego).

Obwodnica Suwałk.

16 grudnia 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Obwodnica Suwałk.

Kolejny krok w postępowaniu dotyczącym realizacji obwodnicy Suwałk. W dniu dzisiejszym (16.12.2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił budowę odcinka B tej inwestycji. Do uzgodnienia przedsięwzięcia doszło po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Komisja Europejska za utrzymaniem dyrektywy ptasiej i siedliskowej.

12 grudnia 2016

Po trwającym dwa lata okresie niepewności Komisja Europejska zachowuje w dotychczasowej formie dwa kluczowe akty prawne chroniące przyrodę w Unii Europejskiej. Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker potwierdził, że funkcjonowanie dyrektywy ptasiej i siedliskowej będzie realizowane na obecnych zasadach, a ich wdrażanie ma być skuteczniejsze.

Konsultacje zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

5 grudnia 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Konsultacje zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

W Małopolsce rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla szeregu obszarów Natura 2000. Konsultacjami objęte są projekty m. in. dla obszarów Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 oraz Tarnawka PLH120089. Pierwszy ze wspomnianych obszarów powstał dla ochrony podkowca małego Rhinolophus hipposideros i nocka dużego Myotis myotis, które posiadają na tym terenie swoje kolonie rozrodcze.

Gazociąg Polska-Litwa - raport OOŚ

25 listopada 2016

Pragniemy poinformawać, że zakończyliśmy prace nad raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, relacji Polska-Litwa. Raport uzyskał pozytywną opinię i został odebrany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Tym samym zakończyliśmy kolejny etap na drodze zmierzającej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Raport OOŚ, którego jesteśmy współautorami zostanie przekazany do RDOŚ celem zaopiniowania i uzyskania decyzji środowiskowej.