Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Warsztaty OOŚ

27 stycznia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Warsztaty OOŚ

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to proces złożony i niekiedy długotrwały, wymagający rozległej wiedzy z różnych dziedzin branży środowiskowej. Ponadto pociąga za sobą konieczność znajomości regulacji i przepisów w zakresie sporządzania raportów i kart informacyjnych.

Jeszcze kilka uwag do nowych zasad wycinki drzew i krzewów.

22 stycznia 2017

Pod koniec 2016 roku pisaliśmy o nowych przepisach odnośnie wycinki drzew i krzewów (szczegóły we wpisie z 25 grudnia 2016 r.). Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017. Należy jednak pamiętać, że drzewa stanowią miejsca rozrodu chronionych gatunków zwierząt, przede wszystkim ptaków, i nawet wycinając drzewa zgodnie z nowymi zasadami, możemy naruszyć przepisy dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt.

RDOŚ we Wrocławiu w sprawie „Biegu Piastów”.

16 stycznia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - RDOŚ we Wrocławiu w sprawie „Biegu Piastów”.

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Bieg Piastów RDOŚ we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował kalendarz imprez planowanych w okresie zimowym 2016/2017 na Polanie Jakuszyckiej. Opinia dotyczyła wszystkich organizowanych imprez nie tylko Bieg Piastów, a także przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez inne podmioty.

Plany zadań ochronnych dla dwóch obszarów Natura 2000 w Wielkopolsce

9 stycznia 2017

Wielki Łęg Obrzański PLB 300004 to jeden z większych ptasich obszarów Natura2000 w Wielkopolsce, z kolei Ostoja koło Promna PLH 300030 to jeden z mniejszych obszarów „naturowych” w tym województwie. Oba w/w obszary maja już przyjęte plany zadań ochronnych. Osoby chcące się zapoznać z wymienionymi dokumentami oraz ich uzasadnieniami mogą to zrobić w siedzibie RDOŚ w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 w pokoju 1303 lub online http://poznan.rdos.gov.pl

Ochrona gniazd bociana białego na Mazowszu

2 stycznia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ochrona gniazd bociana białego na Mazowszu

Zakończona została realizacja projektu polegającego na konserwacji oraz na przenoszeniu zagrożonych gniazd bociana białego Ciconia ciconia na specjalne platformy gniazdowe. Projekt finansowany był z kasy WFOŚiGW w Warszawie. Inicjatorami i koordynatorami przedsięwzięcia byli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. W rezultacie zainstalowano 27 platform, 17 wolnostojących słupów wraz z platformą, a w pięciu przypadkach przeprowadzono prace konserwacyjne w obrębie istniejących gniazd.