Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Nowe rezerwaty przyrody w woj. zachodniopomorskim.

17 marca 2017

Niespełna dwa miesiące temu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie powołał do istnienia dwa nowe rezerwaty przyrody: Klif w Dziwnówku i Klif w Łukęcinie. Dwa nowe rezerwaty, choć niewielkie bo mają powierzchnie 4,17 ha i 1,19 ha są jednak wyjątkowe w województwie zachodniopomorskim. Są to pierwsze rezerwaty chroniące ekosystem brzegu morskiego w tym województwie.  Dotychczas jedynym obszarem chroniącym ten typ środowisk był Woliński Park Narodowy.

Strategia czynnej ochrony rybołowa.

15 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Strategia czynnej ochrony rybołowa.

Na początku marca pracownicy lubuskiego oddziału ENEA Operator zainstalowali na jednym ze słupów elektroenergetycznych w gminie Bobrowice platformę gniazdową dla rybołowa Pandion haliaeetus. Działania odbyły się w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i są kontynuacją strategii czynnej ochrony rybołowa na terenie województwa lubuskiego.

Ponownie na temat regulacji prawnych w zakresie wycinki drzew.

13 marca 2017

Ze względu na wciąż pojawiające się zapytania w zakresie zgodnego z prawem postępowania przy wycince drzew postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu obowiązujące na dzień dzisiejszy wytyczne oraz procedurę z tym związaną. Najważniejszą zmianą względem wcześniej obowiązujących przepisów jest możliwość wycinki drzew bez zezwolenia na działkach, których właścicielami są osoby fizyczne, a wycinka nie jest związana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Nadzór ornitologiczny w Inowrocławiu.

12 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nadzór ornitologiczny w Inowrocławiu.

Działania związane z realizacja niektórych przedsięwzięć mogą wymagać obecności - nadzoru - przyrodnika. Dzieje się tak za sprawą zagrożenia jakie działania te mogą stwarzać dla zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową. W tym tygodniu nadzorowaliśmy prace związane z zabezpieczeniem nisz gniazdowych ptaków zlokalizowanych na budynku plebanii w Inowrocławiu.

Zatwierdzono Krajowy Plan Ochrony Dubelta.

10 marca 2017

Na początku marca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zatwierdziła Krajowy Program Ochrony Dubelta. Dokument ten określa aktualne zagrożenia dla krajowej populacji tego ptaka, opisuje istniejące sposoby ochrony oraz wskazuje nowe obszary działań, których wdrożenie ma na celu wzmocnić ochronę tego gatunku.