Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Ponownie na temat regulacji prawnych w zakresie wycinki drzew.

13 marca 2017

Ze względu na wciąż pojawiające się zapytania w zakresie zgodnego z prawem postępowania przy wycince drzew postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu obowiązujące na dzień dzisiejszy wytyczne oraz procedurę z tym związaną. Najważniejszą zmianą względem wcześniej obowiązujących przepisów jest możliwość wycinki drzew bez zezwolenia na działkach, których właścicielami są osoby fizyczne, a wycinka nie jest związana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Nadzór ornitologiczny w Inowrocławiu.

12 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nadzór ornitologiczny w Inowrocławiu.

Działania związane z realizacja niektórych przedsięwzięć mogą wymagać obecności - nadzoru - przyrodnika. Dzieje się tak za sprawą zagrożenia jakie działania te mogą stwarzać dla zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową. W tym tygodniu nadzorowaliśmy prace związane z zabezpieczeniem nisz gniazdowych ptaków zlokalizowanych na budynku plebanii w Inowrocławiu.

Zatwierdzono Krajowy Plan Ochrony Dubelta.

10 marca 2017

Na początku marca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zatwierdziła Krajowy Program Ochrony Dubelta. Dokument ten określa aktualne zagrożenia dla krajowej populacji tego ptaka, opisuje istniejące sposoby ochrony oraz wskazuje nowe obszary działań, których wdrożenie ma na celu wzmocnić ochronę tego gatunku.

Inwentaryzacja przyrodnicza w Iławie.

6 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza w Iławie.

Wykonaliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą pod kątem występowania gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową w obiekcie budowlanym. Tym razem zlecenie dotyczyło budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

Wilk Canis lupus w zachodniej Polsce.

5 marca 2017

Wilk jeszcze w latach 80-tych XX w. był w naszym kraju gatunkiem bardzo rzadkim. Obecność tego gatunku na liście zwierząt łownych sprawiła, że ostatnie, nieliczne watahy wilka zachowały się w największych puszczach i terenach bagiennych we wschodniej Polsce oraz w górach. Po roku 1989, kiedy to wilk objęty został ochroną gatunkową obserwujemy systematyczny wzrost jego liczebności.