Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Inwentaryzacja przyrodnicza Doliny Pilicy.

11 czerwca 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza Doliny Pilicy.

Co robimy?

Na przełomie zimy i wiosny tego roku przystąpiliśmy do przetargu organizowanego przez RDOŚ Warszawa na realizację projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pod nazwą „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę.

Inwentaryzacja przyrodnicza ptaków w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska.

3 czerwca 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza ptaków w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Gąsiorek i derkacz jako przedmioty ochrony Natura 2000.

Badania terenowe prowadzone są w ramach inwentaryzacji gąsiorka i derkacza. Są to gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy ptasiej (tzw. gatunki naturowe), będące jednocześnie przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona jest w celu uzupełnienia wiedzy na temat stanu ochronnych tych gatunków na tym terenie.

Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów Natura2000 - zmiany z perspektywy 20 lat.

28 maja 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów Natura2000  - zmiany z perspektywy 20 lat.

Bug i Narew – wielkie i naturalne.

Bug i Narew to odpowiednio czwarta i piątka pod względem długości rzeka Polski. Wyróżnia je jeszcze jedna cecha, są na zdecydowanej większości swego biegu nieuregulowane i płyną w szerokich zalewowych dolinach. 

Inwentaryzacja przyrodnicza a ekspertyza przyrodnicza – czyli specyfika terminologii branżowej.

19 maja 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza a ekspertyza przyrodnicza – czyli specyfika terminologii branżowej.

Jak wiele innych dziedzin, również branża środowiskowa działająca w obszarze usług związanych z opracowywaniem raportów i dokumentacji przyrodniczych, operuje unikalną i specyficzną terminologią, która dla osób postronnych może być dość zawiła, a subtelne różnice w nazewnictwie trudne do uchwycenia.

Inwentaryzacja przyrodnicza – kilka spostrzeżeń.

12 maja 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza – kilka spostrzeżeń.

Inwentaryzacje dla inwestycji, a dla nauki.

Inwentaryzacja przyrodnicza jest często jednym z ważniejszych elementów dokumentu określanego jako raport oddziaływania na środowisko (raport OOŚ). Jednak inwentaryzacje przyrodnicze były wykonywane na długo zanim jako raport ooś stał się standardem. Początkowo inwentaryzacje przyrodnicze były nierozerwalnie związane z naukami przyrodniczymi. Polegały min. na inwentaryzacji obszarów cennych przyrodniczo, dzięki niej uzyskiwaliśmy wiedzę nt. zasobów przyrodniczych obszaru. Powtarzane w kolejnych latach dawały nam obraz zmian w środowisku naturalnym.