Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Wpływ ocieplenia klimatu na ptaki.

26 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Wpływ ocieplenia klimatu na ptaki.

Ocieplenie klimatu wpływa nie tylko na warunki pogodowe przyczyniając się do powstania niekorzystnych zjawisk w różnych rejonach naszego globu wywołując susze, powodzie czy huragany. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji dowiedziono, że oddziałuje również na procesy biologiczne zachodzące w świecie zwierząt. Znany jest już fakt wcześniejszego przystępowania do lęgów przez ptaki w związku ze skracającym się okresem zimowym. Niewiele wiadomo natomiast czy ocieplenie klimatu wpływa na wydłużenie sezonu lęgowego u ptaków.

Koniki polskie pomagają chronić siedliska lęgowe ptaków.

20 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Koniki polskie pomagają chronić siedliska lęgowe ptaków.

W połowie października w niewielkiej wsi Kalitnik na Podlasiu odbyło się spotkanie trzech organizacji pozarządowych (Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA), na którym przyrodnicy wymieniali doświadczenia na temat wykorzystywania koników polskich w utrzymywaniu i kształtowaniu terenów lęgowych ptaków.

„Szklane pułapki” – rejestr kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami.

13 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - „Szklane pułapki” – rejestr kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami.

Szklane pułapki (www.szklanepulapki.pl) to kolejny projekt umożliwiający rejestrowanie przypadków śmiertelności zwierząt spowodowanej czynnikami antropogenicznymi. Dwa lata temu powstała internetowa baza na temat śmiertelności zwierząt w wyniku zderzeń z pojazdami (www.zwierzetanadrodze.pl). Kilka dni temu powstał nowy rejestr, tym razem dotyczy śmiertelności ptaków ze szklanymi powierzchniami.

Ocieplenie klimatu i anomalie pogodowe szkodzą zarówno w strefach podbiegunowych jak i w tropikach.

6 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności -  Ocieplenie klimatu i anomalie pogodowe szkodzą zarówno w strefach podbiegunowych jak i w tropikach.

Jednym z najbardziej sugestywnych zdjęć obrazujących skutki ocieplenia klimatu jest wychudły niedźwiedź polarny stojący na niewielkiej krze. Skutki ocieplenia klimatu najsilniej widoczne są w strefach podbiegunowych, jednak dają się one we znaki zwierzętom przyzwyczajonym do wysokich temperatur.

Cietrzewie na Kurpiach

21 października 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Cietrzewie na Kurpiach

Cietrzewie zamieszkujące równinę kurpiowską to jedyna populacja tego gatunku w województwie mazowieckim i zarazem jedna z nielicznych ostoi tego gatunku w Polsce. Działania mające na celu utrzymanie populacji tego gatunku na Kurpiach trwają nieprzerwanie już od ośmiu lat. Co najważniejsze, przedsięwzięcie przynosi wymierne efekty – udało się nie tylko utrzymać, ale podwoić liczebność cietrzewi na Kurpiach.