Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Monitoring ptaków w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

8 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Monitoring ptaków w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikowane zostały wyniki monitoringów ptaków prowadzonych w 2017.

Ochrona kulika wielkiego w Wielkopolsce.

2 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ochrona kulika wielkiego w Wielkopolsce.

Kulik wielki Numenius arquata to gatunek ptaka doświadczający w ostatnich latach silnego spadku liczebności, a krajowa populacja tego gatunku nie przekracza 300 par. Również w Wielkopolsce sytuacja nie odbiega od krajowego trendu. W rezultacie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła projekt mający na celu poprawę sytuacji kulika wielkiego w jednej z głównych ostoi tego gatunku w regionie, tj. na obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański.

Panele słoneczne na dachach wieżowców we Wrocławiu.

22 grudnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Panele słoneczne na dachach wieżowców we Wrocławiu.

Wrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe właśnie zakończyła pierwszy w Polsce program instalacji paneli słonecznych na dachach swoich budynków. Na 35 wieżowcach zainstalowano prawie 3 tysiące paneli słonecznych. Łączny koszt projektu wynosił 4,2 miliona złotych, z czego 1,7 miliona złotych pochodziło z dotacji WFOŚiGW we Wrocławiu. Resztę budżetu projektu stanowił preferencyjny kredyt udzielony Spółdzielni.

Nowy rezerwat w zachodniopomorskiem.

12 grudnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nowy rezerwat w zachodniopomorskiem.

Ochroną objęty został obszar o powierzchni ok 128 ha położony na terenie gminy Bobolice. Obejmuje największe na Pomorzu skupiska łąk pełnikowych. Pełnik europejski Trollius europaeus należy do rodziny jaskrowatych i jest gatunkiem objętym w naszym kraju ścisłą ochroną, posiada kategorią gatunku narażonego na wyginięcie.

Ptasie wycieczki po Wrocławiu.

4 grudnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ptasie wycieczki po Wrocławiu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansował projekt Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego mającego na celu popularyzowanie obserwacji ptaków jako formy spędzania wolnego czasu oraz edukację nt. ochrony ptaków i przyrody.