Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Nowy rezerwat w zachodniopomorskiem.

12 grudnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nowy rezerwat w zachodniopomorskiem.

Ochroną objęty został obszar o powierzchni ok 128 ha położony na terenie gminy Bobolice. Obejmuje największe na Pomorzu skupiska łąk pełnikowych. Pełnik europejski Trollius europaeus należy do rodziny jaskrowatych i jest gatunkiem objętym w naszym kraju ścisłą ochroną, posiada kategorią gatunku narażonego na wyginięcie.

Ptasie wycieczki po Wrocławiu.

4 grudnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ptasie wycieczki po Wrocławiu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansował projekt Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego mającego na celu popularyzowanie obserwacji ptaków jako formy spędzania wolnego czasu oraz edukację nt. ochrony ptaków i przyrody.

Wpływ ocieplenia klimatu na ptaki.

26 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Wpływ ocieplenia klimatu na ptaki.

Ocieplenie klimatu wpływa nie tylko na warunki pogodowe przyczyniając się do powstania niekorzystnych zjawisk w różnych rejonach naszego globu wywołując susze, powodzie czy huragany. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji dowiedziono, że oddziałuje również na procesy biologiczne zachodzące w świecie zwierząt. Znany jest już fakt wcześniejszego przystępowania do lęgów przez ptaki w związku ze skracającym się okresem zimowym. Niewiele wiadomo natomiast czy ocieplenie klimatu wpływa na wydłużenie sezonu lęgowego u ptaków.

Koniki polskie pomagają chronić siedliska lęgowe ptaków.

20 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Koniki polskie pomagają chronić siedliska lęgowe ptaków.

W połowie października w niewielkiej wsi Kalitnik na Podlasiu odbyło się spotkanie trzech organizacji pozarządowych (Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA), na którym przyrodnicy wymieniali doświadczenia na temat wykorzystywania koników polskich w utrzymywaniu i kształtowaniu terenów lęgowych ptaków.

„Szklane pułapki” – rejestr kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami.

13 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - „Szklane pułapki” – rejestr kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami.

Szklane pułapki (www.szklanepulapki.pl) to kolejny projekt umożliwiający rejestrowanie przypadków śmiertelności zwierząt spowodowanej czynnikami antropogenicznymi. Dwa lata temu powstała internetowa baza na temat śmiertelności zwierząt w wyniku zderzeń z pojazdami (www.zwierzetanadrodze.pl). Kilka dni temu powstał nowy rejestr, tym razem dotyczy śmiertelności ptaków ze szklanymi powierzchniami.