Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Ile owadów zjadają ptaki?

9 lipca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ile owadów zjadają ptaki?

Ptaki owadożerne liczą około 6000 gatunków i spotykane są we wszystkich głównych ekosystemach lądowych na Ziemi. Od dawna znana jest ich rola jako naturalnych wrogów wielu gatunków owadów niszczących uprawy rolne. Ostatnie badania dostarczają silnych dowodów potwierdzających znaczącą funkcję jaką pełnią w obrębie ekosystemów.

Ogrodzenia elektryczne chronią lęgi ptaków.

4 lipca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ogrodzenia elektryczne chronią lęgi ptaków.

Elektryczne pastuchy dość powszechnie stosowane są na wielkoobszarowych pastwiskach. Ich zmodyfikowane wersje wykorzystują biolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na Podlasiu w ramach realizacji projektu "Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)".

Zanieczyszczenie światłem przyczyną spadku liczebności owadów?

25 czerwca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Zanieczyszczenie światłem przyczyną spadku liczebności owadów?

Wyjaśnienie spadku liczebności owadów trudno tłumaczyć jedynie zmianą klimatu, wykorzystywaniem pestycydów czy sposobem użytkowania gruntów - twierdzą niemieccy biolodzy. Ostatnie obserwacje wskazują, że obszary, które doświadczają największych spadków liczebności owadów latających, to te charakteryzujące się jednocześnie najwyższymi poziomami zanieczyszczenia światłem.

Rozpoczęła się „jesienna” wędrówka ptaków.

20 czerwca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Rozpoczęła się „jesienna” wędrówka ptaków.

W kalendarzu jeszcze czerwiec, astronomiczne lato zacznie się lada dzień, a ptaki już rozpoczęły swoją wędrówkę na zimowiska. Ptakami które ruszają jako pierwsze są gniazdujące na dalekiej północy ptaki siewkowate. Już teraz można w odpowiednich siedliskach (tereny podmokłe, błotniste brzegi zbiorników wodnych) spotkać brodźce śniade i kwokacze. Są to ptaki którym w tym roku nie udało się wyprowadzić lęgów – straciły je na etapie inkubacji jaj lub prowadzenia piskląt. Wyjątkowo krótkie lato w strefie tundry nie daje możliwości powtórzenia lęgu, jak ma to miejsce np. w Polsce, gdzie ptaki po stracie często podejmują kolejną próbę „mając na to czas” gdyż wiosna i lato trwa dłużej.

Inwentaryzacja przyrodnicza – gazociąg Polska – Litwa.

11 czerwca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza – gazociąg Polska – Litwa.

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy kolejny etap inwentaryzacji przyrodniczej w ramach połączenia systemów przesyłowych Polski i Litwy, pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku: gazociąg DN 700 łączący Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska - Litwa)”.