Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Zanieczyszczenie światłem przyczyną spadku liczebności owadów?

25 czerwca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Zanieczyszczenie światłem przyczyną spadku liczebności owadów?

Wyjaśnienie spadku liczebności owadów trudno tłumaczyć jedynie zmianą klimatu, wykorzystywaniem pestycydów czy sposobem użytkowania gruntów - twierdzą niemieccy biolodzy. Ostatnie obserwacje wskazują, że obszary, które doświadczają największych spadków liczebności owadów latających, to te charakteryzujące się jednocześnie najwyższymi poziomami zanieczyszczenia światłem.

Połowa wszystkich gatunków owadów wiedzie nocny tryb życia. Do tej pory polegały one jedynie na naturalnych źródłach światła, tj. odbijanego przez księżyc i emitowanego przez gwiazdy, wykorzystując je do swoich codziennych czynności związanych reprodukcją, przemieszczaniem się czy poszukiwaniem pożywienia. Sztuczne światło natomiast, zakłóca naturalne funkcje życiowe owadów zmniejszając szanse ich przetrwania.


Owady zwabiane są ze swych naturalnych siedlisk do źródła sztucznego światła, np. latarni, i często giną z wyczerpania lub stanowią łatwy łup dla drapieżników. Dodatkowo ogranicza to zdolność do rozprzestrzeniania się owadów, a tym samym limituje przepływ genów w populacji, osłabiając jej odporność na negatywne czynniki środowiskowe, wyjątkowo wyraźne w agrocenozach.


Spadek populacji owadów może mieć negatywny wpływ na wysokość i jakość produkcji rolnej, gdyż wiele gatunków owadów latających pełni funkcję zapylaczy lub aktywnie zwalcza inne owady będące szkodnikami plonów rolnych.

 

Źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180619122456.htm