Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Inwentaryzacja przyrodnicza – gazociąg Polska – Litwa.

11 czerwca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza – gazociąg Polska – Litwa.

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy kolejny etap inwentaryzacji przyrodniczej w ramach połączenia systemów przesyłowych Polski i Litwy, pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku: gazociąg DN 700 łączący Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska - Litwa)”.

Tradycyjnie, inwentaryzacja przyrodnicza polegała na zidentyfikowaniu cennych i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz grzybów. Prace trwały okrągły rok i objęły łącznie pas terenu o powierzchni 150 km2. W badaniach wzięli udział specjaliści z zakresu min. lichenologii, botaniki i fitosocjologii, entomologii, herpetologii, ornitologii, teriologii oraz chiropterologii.

 

Przebieg gazociągu został dobrze zaplanowany już na wstępnym etapie trasowania i nie wymagał wielu zmian w kontekście elementów przyrodniczych wykrytych podczas inwentaryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi załącznik do raportu oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem prac będzie opracowanie pełnej dokumentacji OOŚ w celu uzyskania decyzji środowiskowej i warunków jakie należy spełnić podczas budowy gazociągu.