Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Liderzy i maruderzy - czyli o chierarchii wewnątrz stada bocianów białych.

28 maja 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Liderzy i maruderzy - czyli o chierarchii wewnątrz stada bocianów białych.

Grupa naukowców z Instytutu Maksa Plancka oraz Uniwersytetu w Konstanz opublikowała wyniki swoich badań na temat zwyczajów migracyjnych bocianów białych dzięki wykorzystaniu technologii GPS. Jest to obecnie dość powszechnie stosowana metoda, zwłaszcza w odniesieniu do dużych gatunków ptaków, nigdy wcześniej jednak nie oznakowano aż 30 bocianów jednocześnie.

Śledząc trasy przelotów poszczególnych osobników naukowcy odkryli istnienie liderów w obrębie stada migrujących ptaków. Osobniki takie prowadzą całą grupę do stref występowania kominów termicznych, tj. ciepłych, wznoszących prądów powietrza, umożliwiających ptakom szybowanie. Dzięki temu unikają aktywnego lotu, tj. częstego machania skrzydłami, oszczędzając w rezultacie bardzo dużo energii.


Dokładna analiza tras przelotu bocianów liderów ujawniła, że są one bardziej nieregularne w stosunku do pozostałych osobników, które dolatują do wykrytych kominów lotem bardziej regularnym. Ptaki podążające za liderem są nieco wolniejsze tracąc w ten sposób wysokość. Aby nie odstawać od grupy muszą częściej uderzać skrzydłami i opuszczają komin przed osiągnięciem jego szczytu.


Zdolności lotnicze poszczególnych osobników świadczą nie tylko o ich pozycji w obrębie grupy. Częstość uderzeń skrzydłami podczas lotu wskazuje również rejon, w którym dany osobnik spędzi zimę. Ptaki często korzystające z lotu aktywnego kończą swoją wędrówkę już w południowej Europie, te natomiast, które efektywnie wykorzystują kominy termiczne, oszczędzając w ten sposób energię, dolatują aż do Afryki.