Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Obwodnica Suwałk.

16 grudnia 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Obwodnica Suwałk.

Kolejny krok w postępowaniu dotyczącym realizacji obwodnicy Suwałk. W dniu dzisiejszym (16.12.2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił budowę odcinka B tej inwestycji. Do uzgodnienia przedsięwzięcia doszło po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy miasta (odcinek B), drogi ekspresowej S61 wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ". Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza czy hałasu oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego wpływając na zdecydowane polepszenie jakości życia mieszkańców Suwałk.


Obwodnica Suwałk ma być częścią drogi ekspresowej S61, a także przyszłej trasy międzynarodowej Via Baltica. Przetarg na jej budowę w systemie "Projektuj i Buduj" ogłoszony został w listopadzie 2014 roku. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Budimex S.A. z ceną 299,4 mln zł. Umowę na realizację inwestycji podpisano z firmą Budimex 29 września 2015 roku. Termin realizacji inwestycji wynosi 34 miesiące.

 

Źródło: http://bialystok.rdos.gov.pl/obwodnica-suwalk

 

Świadczymy usługi w zakresie monitoringu śmiertelności zwierząt na nowo oddanych inwestycjach drogowych. Dodatkowo obsługujemy inwestycje na etpie przedrealizacyjnym w zakresie takiej dokumentacji jak: ocena oddziaływania na środowisko, inwentaryzacja przyrodnicza, ekspertyza przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna. Dla przedsięwzięć będących w fazie realizacji świadczymy nadzór przyrodniczy.

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch