Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Efekt domina w agrocenozach trwa.

9 maja 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Efekt domina w agrocenozach trwa.

Jesienią zeszłego roku w naukowym czasopiśmie PlosOne ukazała się publikacja, która odbiła się szerokim echem również mainstreamowych mediach w Europie Zachodniej. Naukowcy z Niemiec badali zmiany w łącznej ilości (biomasie) owadów w otwartym krajobrazie rolniczym na terenach chronionych. Okazało się, że w ciągu 27 lat łączna ilość (biomasa) owadów spadła o 76%! A należy przypomnieć, iż badania były prowadzone na obszarach chronionych, na terenach objętych intensywną gospodarką rolną spadki były na pewno jeszcze większe.

Za główną przyczynę tych załamania się populacji bezkręgowców wskazuje się intensyfikację produkcji rolnej (wielkoobszarowe uprawy), a przede wszystkim masowe stosowanie pestycydów.

 

Jak wiemy wszystkie elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą mocno połączone i zmiany w obrębie jednej grupy zwierząt (czy roślin) oddziałują na pozostałe elementy składowe biocenoz. Badacze poszli tym tropem i skonfrontowali te badania z badaniami nad liczebnością ptaków owadożernych żyjących w krajobrazie rolniczym. Okazało się że we Francji w ciągu ostatnich 15 lat populacje pospolitych ptaków owadożernych związanych z terenami rolniczymi jak skowronek, cierniówka czy ortolan spadły o 1/3, a niektórych (makolągwa, świergotek łąkowy) nawet o 70%. W skali całej Europy spadek liczebności ptaków związanych z terenami rolnymi szacuje się na 55% w ciągu ostatnich 35 lat.

 

Również dane z Polski nie napawają optymizmem. Prowadzony od prawie 20 lat Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych wykazał w tzw. grupie Framland Bird Index (22 gat. ptaków) spadek o 20% w latach 2000-17.

 

Przyszłość nie wygląda optymistycznie, w kolejnych latach (2021-28) Unia Europejska dalej kontynuować będzie program dopłat w rolnictwie, które to bardzo wzmacniają wielkoobszarową produkcje rolną.

 

--

Arkadiusz Gorczewski