Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Odnotowujemy stały spadek światowej bioróżnorodności.

26 marca 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Odnotowujemy stały spadek światowej bioróżnorodności.

Systematyczny spadek bioróżnorodności (tj. wszelkie formy życia na ziemi) obserwowany jest w każdym rejonie świata. Ten alarmujący trend wpływa na obniżenie jakości życia wielu ludzi na całym świecie zagrażając całym ekonomiom czy utrudniając zapewnienie środków do życia, z żywnością włącznie, lokalnym społecznościom. Takie wnioski wypływają z raportu wydanego przez 550 ekspertów ze 100 krajów świata.

Ekonomiczna wartość usług ekosystemowych (lądowych zasobów przyrodniczych) na kontynentach amerykańskich szacowana jest na 24 tryliony dolarów rocznie. Mimo to dostępność dwóch trzecich z tych zasobów systematycznie spada, a 21% znajduje się w sytuacji drastycznego spadku.


Szacuje się, że do roku 2100, z powodu zmian klimatycznych, wyginie 50% gatunków ptaków i ssaków. Towarzyszyć temu będzie 30% spadek produktywności afrykańskich jezior oraz utrata wielu gatunków roślin. Obecnie już około 500 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni lądu uległo degradacji na skutek nadmiernej eksploatacji, erozji czy zanieczyszczeń.


Na terenie Unii Europejskiej 27% gatunków oraz 66% siedlisk umieszonych jest w kategorii o niekorzystnym statusie ochronnym. Taki stan rzeczy związany jest często z porzuceniem tradycyjnych praktyk użytkowania gruntów rolnych na korzyść mechanizacji i intensyfikacji rolnictwa. W ciągu ostatniej dekady u 42% gatunków roślin i zwierząt o znanym statusie zaobserwowano spadek liczebności. U płazów spadek ten dotknął 60% populacji.


Jako główne kierunki mające na celu poprawę obecnej sytuacji postuluje się efektywniejsze wdrażanie zaawansowanych technologii, większy dostęp do edukacji, kształtowanie świadomości społecznej, uwzględnianie lokalnych społeczności w procesie podejmowania decyzji, włącznie prywatnego sektora do finansowania działań ochronnych czy pogłębianie współpracy transgranicznej.

 

--

Karol Kustusch