Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Szansa na powrót dropia na polskie pola.

20 lutego 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Szansa na powrót dropia na polskie pola.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Parkiem Narodowym Ujście Warty rozpoczęła długofalowy projekt „Reintrodukcja dropia zwyczajnego Otis tarda na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Drop to najcięższy latający ptak, samce mogą ważyć do 18 kilogramów. Gatunek ten związany jest z rozległymi, otwartymi terenami rolniczymi, użytkowanymi ekstensywnie. Jest wrażliwy na przekształcenia środowiska i nie potrafi się do nich przystosować. Jeszcze w latach pięćdziesiątych żyło w naszym kraju kilkaset tych ptaków. Wraz z postępem w produkcji rolnej (mechanizacja, chemizacja) i zmianami siedliskowymi (tworzenie monokultur i zadrutowanie krajobrazu liniami energetycznymi) populacja zaczęła bardzo szybko spadać. Ostatni lęg w naszym kraju stwierdzono w 1986 roku. Od tego czasu co kilka – kilkanaście lat obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z lęgowisk w Niemczech oraz obszaru pogranicza Austrii, Czech i Słowacji.


    Program reintrodukcji jest długofalowy i pierwsze ptaki mogą być wpuszczane do naturalnego środowiska dopiero w 2026 roku i to przy założeniu powodzenia poszczególnych  wcześniejszych etapów. Ogólny plan reintrodukcji zakłada w pierwszej kolejności przygotowanie Studium Wykonalności Projektu (Uniwersytet Wrocławski), następnie wyznaczenie populacji genetycznej najlepiej nadającej się do odtworzenia naturalnego stada. Kolejnym etapem będzie hodowla osobników w wolierach. Na tym etapie rozpoczną się również prace nad przygotowaniem środowiska (obszaru) gdzie wypuszczane będą ptaki. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) reintrodukcja powinna się odbywać po uprzednim usunięciu przyczyn wymarcia. Przygotowanie obszaru do reintrodukcji będzie wymagało współpracy z lokalnymi rolnikami i administracją publiczną.


    Mamy nadzieje, że projekt się powiedzie i za jakiś czas będziemy mogli ponownie obserwować dropie w Polsce.

 

--

Arkadiusz Gorczewski