Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku.

29 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku.

Sporządziliśmy kolejną opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Dokumentacja dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Konieczność wykonania opinii wynikała z zaplanowanej przebudowy dachu oraz adaptacji poddasza pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne.

Wymóg sporządzania opinii związany jest z zapisami rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Mówi ona, że w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, wprowadza się szereg zakazów, min. zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku.


Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że często współdzielimy nasze domostwa z innymi lokatorami. Wszelkiego rodzaju zakamarki, szczeliny, wnęki czy ubytki w elewacji, stropodachy czy poddasza są znakomitym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt, nierzadko objętych ochroną gatunkową.


Prace remontowe czy termomodernizacyjne, zwłaszcza te prowadzone w sezonie lęgowym, stanowią zagrożenie dla gniazd i lęgów ptaków lub kolonii rozrodczych nietoperzy. Z tego względu kluczową rolę odgrywa tutaj rzetelnie sporządzona opinia ornitologiczna i chiropterologiczna. Wskazuje ona lokalizację potencjalnych gniazd i siedlisk w obiekcie budowlanym wraz z zaleceniami kompensującymi straty w siedliskach wynikające z prac remontowych.

 

--

Karol Kustusch