Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Nowe obszary Ramsar w Polsce.

15 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nowe obszary Ramsar w Polsce.

Lista obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu wzbogaciła się o trzy nowe ostoje zlokalizowane w Polsce. Są to: Stawy Przemkowskie, Torfowiska Doliny Izery i Ujście Wisły, wytypowane zgodnie z kryteriami i postanowieniami Konwencji Ramsarskiej. Dotychczas konwencją objętych było w naszym kraju 16 tego typu obszarów.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w traktacie obszarami wodno-błotnymi są wszelkie tereny podmokłe, zbiorniki wodne lub cieki, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i sztuczne, z wodami morskimi włącznie.


Konwencja o obszarach wodno-błotnych o znaczeniu priorytetowym dla środowiska przyrodniczego, zwłaszcza jako ostoje ptaków wodnych, zwana konwencją Ramsarską, jest najstarszym światowym traktatem poświęconym zachowaniu cennych przyrodniczo obszarów na naszym globie.

 

--

Karol Kustusch