Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Monitoring ptaków w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

8 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Monitoring ptaków w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikowane zostały wyniki monitoringów ptaków prowadzonych w 2017.

Monitoringi prowadzone są w różnych panelach i obejmują min.:
- Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych
- Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków
- Monitoring Ptaków Mokradeł
- Monitoring Ptaków Drapieżnych
- Monitoring Gatunków Rzadkich

W ramach w/w monitoringów prace badawcze prowadzone są prawie na 20% powierzchni kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura2000. W pracach biorą udział zarówno ornitolodzy zawodowi jak i amatorzy (Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych).


Niestety niektóre wyniki Monitoringu Rzadkich Ptaków smucą. Na naszych oczach ginie krajowa populacja kraski, jednego z najpiękniejszych ptaków Polski. W ciągu ostatnich 7 lat jej liczebność zmalała z 47 par w 2010 do 10 – 14 w 2017. Przy tym tempie wymierania można spodziewać się wycofania gatunku z naszego kraju w ciągu najbliższych 2-3 lat. Trend spadkowy odnotowano jeszcze u kilku innych gatunków ptaków.


Na szczęście są również gatunki wzrastające liczebnie. Należą tu min. łabędź krzykliwy, podgorzałka, ślepowron czy orzeł przedni.


Z wynikami można zapoznać się na stronie:
http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/strona-glowna

 

--

Arkadiusz Gorczewski