Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Ochrona kulika wielkiego w Wielkopolsce.

2 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ochrona kulika wielkiego w Wielkopolsce.

Kulik wielki Numenius arquata to gatunek ptaka doświadczający w ostatnich latach silnego spadku liczebności, a krajowa populacja tego gatunku nie przekracza 300 par. Również w Wielkopolsce sytuacja nie odbiega od krajowego trendu. W rezultacie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła projekt mający na celu poprawę sytuacji kulika wielkiego w jednej z głównych ostoi tego gatunku w regionie, tj. na obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański.

Jednym z działań w ramach projektu jest wolierowa hodowla piskląt kulika wielkiego. Pierwsze ptaki, po osiągnięciu lotności i zaobrączkowaniu, wypuszczono już w tym roku na terenie ww. ostoi Natura 2000. Niestety nie wszystkie ptaki wrócą w przyszłym roku na swoje lęgowiska. W sierpniu tego roku w północno-zachodniej Francji znaleziony został jeden martwy osobnik.


Niestety jednym z głównych zagrożeń dla zachowania populacji kulika wielkiego i wielu innych gatunków ptaków są polowania, które odbywają się w okresie jesienno-zimowym na masową skalę w regionie śródziemnomorskim. Jest to okres kiedy polskie ptaki przebywają na zachodzie i południu Europy.
Kolejnym zagrożeniem dla kulików jest uszczuplenie odpowiednich siedlisk lęgowych. Gatunek ten gniazduje na rozległych podmokłych łąkach w dolinach rzecznych i na terenach bagiennych. Prowadzone przez dziesięciolecia osuszanie łąk i terenów bagiennych doprowadziło do znacznego ograniczenia optymalnych siedlisk lęgowych tego gatunku.


Liczymy jednak, że aktywne działania ochronne prowadzone w naszym kraju doprowadzą do poprawy sytuacji tego gatunku w naszym regionie. Ochronę kulika wielkiego sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a inkubacją oraz hodowlą tych ptaków na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu podjęło się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

 

--

Karol Kustusch