Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Nowy rezerwat w zachodniopomorskiem.

12 grudnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nowy rezerwat w zachodniopomorskiem.

Ochroną objęty został obszar o powierzchni ok 128 ha położony na terenie gminy Bobolice. Obejmuje największe na Pomorzu skupiska łąk pełnikowych. Pełnik europejski Trollius europaeus należy do rodziny jaskrowatych i jest gatunkiem objętym w naszym kraju ścisłą ochroną, posiada kategorią gatunku narażonego na wyginięcie.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie mozaiki łąk w dolinie rzeki Chocieli z występującymi tu rzadkimi gatunkami roślin oraz walorów krajobrazowych doliny. Zatorfiony, wilgotny ekosystem doliny charakteryzuje się znacznym bogactwem florystycznym. Obszar rezerwatu charakteryzuje się ponadlokalnymi walorami krajobrazowymi z uwagi na urozmaiconą rzeźbę terenu.


W Polsce istnieje obecnie 1494 rezerwaty przyrody. Wykaz wszystkich rezerwatów oraz podstawowe informacje możemy znaleźć w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody.


Więcej na ten temat:
http://szczecin.rdos.gov.pl/nowy-rezerwat-laki-bobolickie-2

 

--

Karol Kustusch