Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Konsultacje zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

5 grudnia 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Konsultacje zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

W Małopolsce rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla szeregu obszarów Natura 2000. Konsultacjami objęte są projekty m. in. dla obszarów Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 oraz Tarnawka PLH120089. Pierwszy ze wspomnianych obszarów powstał dla ochrony podkowca małego Rhinolophus hipposideros i nocka dużego Myotis myotis, które posiadają na tym terenie swoje kolonie rozrodcze.

Obszar Natura 2000 Tarnawka obejmuje potok o tej samej nazwie wraz z dopływami. Został wyznaczony dla ochrony kilku typów siedlisk przyrodniczych, dwóch gatunków ryb oraz herpetofauny. Obie wspomniane ostoje charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi czyniąc je obszarami o znaczeniu Wspólnotowym. Uwagi i wnioski do zapisów planów zadań ochronnych dla powyższych obszarów można składać do 22 grudnia.


Do 15 grudnia natomiast trwają również konsultacje społeczne dotyczące kolejnych, łącznie 13, obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach województwa. Zadaniem większości z tych obszarów jest ochrona siedlisk kserotermicznych i gatunków z nimi związanych. Z projektami planów ochrony można zapoznać się w siedzibie urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod numerem tel. 12 61-98-146. Dokumenty są także dostępne w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

Świadczymy usługi w zakresie analiz i raportów środowiskowych. Sporządzamy takie doumentacje jak: ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna, ekspertyza przyrodnicza. Dla inwestycji będących na etapie realizacji zapewniamy nadzór przyrodniczy.

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch