Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Wpływ ocieplenia klimatu na ptaki.

26 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Wpływ ocieplenia klimatu na ptaki.

Ocieplenie klimatu wpływa nie tylko na warunki pogodowe przyczyniając się do powstania niekorzystnych zjawisk w różnych rejonach naszego globu wywołując susze, powodzie czy huragany. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji dowiedziono, że oddziałuje również na procesy biologiczne zachodzące w świecie zwierząt. Znany jest już fakt wcześniejszego przystępowania do lęgów przez ptaki w związku ze skracającym się okresem zimowym. Niewiele wiadomo natomiast czy ocieplenie klimatu wpływa na wydłużenie sezonu lęgowego u ptaków.

Analiza danych dotyczących zwyczajów lęgowych 54 gatunków ptaków gniazdujących na północnej półkuli wykazała u tych gatunków wydłużenie okresu lęgowego o 1,4 dnia na dekadę. Sezon lęgowy wydłużył się o 4 dni u gatunków wyprowadzających kilka lęgów w sezonie, skrócił się natomiast o 2 dni u gatunków gniazdujących jeden raz w ciągu roku.


Zmiany dotyczące długości sezonu lęgowego korelowały z lokalnymi zmianami klimatu. Odmienna reakcja u wspomnianych grup ptaków może być związana z większą ekologiczną elastycznością gatunków wyprowadzających kilka lęgów rocznie. U gatunków osiadłych oraz migrantów krótkodystansowych wydłużenie okresu lęgowego zaznaczyło się wyraźniej niż u migrantów długodystansowych, które nie są w stanie śledzić warunków panujących na ich lęgowiskach.


Jeżeli ocieplenie klimatu nie spowoduje większych zmian ekologicznych w obrębie poszczególnych ekosystemów, gatunki osiadłe oraz gniazdujące kilkukrotnie w ciągu roku zwiększą swój sukces reprodukcyjny, odwrotny efekt zajdzie prawdopodobnie u migrantów długodystansowych oraz gatunków wyprowadzających jeden lęg w roku.

 

Więcej na ten temat:

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1867/20171710

 

--

Karol Kustusch