Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Nadzór przyrodniczy w Warszawie.

11 września 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nadzór przyrodniczy w Warszawie.

W maju tego roku realizowaliśmy inwentaryzację przyrodniczą dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Czerniakowskiej bis. Prace polegały na identyfikacji cennych i chronionych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Od lipca, również w ramach wspomnianej inwestycji, prowadzimy nadzór przyrodniczy.

Teren bezpośrednio przeznaczony pod inwestycję nie wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi. Są to zwykle siedliska segetalne lub grunty po dawnych ogródkach działkowych. Jedynie południowa część, znajdujący się w strefie buforowej fragment Jeziorka Czerniakowskiego, nie objęty bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji jest obszarem cennym z przyrodniczo.


Celem nadzoru przyrodniczego jest minimalizacja ewentualnych strat w środowisku przyrodniczym, które mogą wystąpić w trakcie realizacji dużych inwestycji budowlanych. Prace związane z budową ulicy Czerniakowskiej przebiegają zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego i jak dotąd nasz zespół nie stwierdził działań zagrażających cennym czy chronionym gatunkom zwierząt i roślin.


Czerniakowska bis połączy ulicę Gagarina z Trasą Siekierkowską poprzez istniejący już węzeł. Łączna długość inwestycji wyniesie około 2 km. Droga wyposażona będzie w dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz w ścieżki rowerowe. Instalacja ekranów akustycznych nie jest przewidziana.

--

Karol Kustusch