Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Lista gatunków inwazyjnych coraz dłuższa.

26 sierpnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Lista gatunków inwazyjnych coraz dłuższa.

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej lista gatunków inwazyjnych została rozszerzona o kolejnych 12 obcych dla naszego kontynentu gatunków. Swoje propozycje przedstawiło przedstawiały poszczególne państwa członkowskie, a przyjęcie ich warunkowane było pozytywną oceną Forum Naukowego powołanego przez Komisję Europejską.

Czym są gatunki inwazyjne? Są to gatunki obce, wcześniej niewystępujące na danym terenie, pochodzące z innych krajów lub nawet kontynentów. Ich pojawienie się rzadko związane jest z procesami naturalnymi, a najczęściej związane jest z przypadkowym lub celowym ich zasiedlenie przez człowieka. Zajmują nowe lub przejmują aktualnie zajmowane nisze  i poprzez swoją ekspansywność wypierają gatunki rodzime.


Unijna lista gatunków inwazyjnych liczy aktualnie 49 gatunków. Są wśród nich zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Jednym z powszechnie znanych przypadków, a nawet głośnych medialnie jest, umieszczony na liście kilka lat temu, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi. Roślina sprowadzona do centralnej Europy z Kaukazu w latach 50. i 70. XX wieku jako roślina pastewna. Gatunek okazał się przybyszem kłopotliwym, powoduje degradację zbiorowisk roślinnych oraz powoduje poparzenia skórne. Na listę trafiły takie gatunki jak jenot Nyctereutes procyonoides, piżmak Ondatra zibethicus czy żółw czerwonolicy Trachemys scripta.


Wobec gatunków wymienionych na wspomnianej liście obowiązuje zakaz ich wprowadzania na terytorium Unii, zakaz przetrzymywania, hodowli i wprowadzania obrotu. Zezwolenie na powyższe czynności otrzymać mogą jedynie jednostki badawcze prowadzące badania naukowe. Więcej informacji na ten temat, wraz z pełnym wykazem gatunków obcych i inwazyjnych można znaleźć pod następującym adresem: http://bialystok.rdos.gov.pl/poszerzenie-unijnej-listy-inwazyjnych-gatunkow-obcych

 

--

Karol Kustusch