Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Bóbr mniej chroniony

22 listopada 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Bóbr mniej chroniony

Odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego wprowadza RDOŚ w Warszawie, a dotyczą min. redukcji liczebności populacji bobrów bytujących na terenach przekształconych i użytkowanych gospodarczo, gdzie odnotowuje się szkody wyrządzane przez ten gatunek, tj. sady, stawy i tereny użytkowane rolniczo.

Odstrzał bobrów nie będzie obowiązywał na terenie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na obszarach Natura 2000 gdzie bóbr objęty jest szczególną ochroną jako gatunek stanowiący przedmiot ochrony.Decyzja ta podyktowana jest wzrostem liczebności bobra na terenie województwa, co jednocześnie przyczynia się do wzrostu liczby wyrządzanych szkód oraz wartości wypłacanych odszkodowań. W ciągu ostatnich sześciu lat liczba wypłacanych przez Skarb Państwa rekompensat wzrosła siedmiokrotnie, a liczba zgłoszeń czterokrotnie. W 2015 roku wartość odszkodowań dla 1215 zgłoszeń osiągnęła 5,86 mln złotych.


Liczebność bobra europejskiego w woj. mazowieckim szacowana jest na 17 000 osobników. Wartość ta wydaje się być jednak zaniżona. Redukcją ma być objętych w ciągu 3 lat 2141 osobników, czyli nieco mniej niż wynosi roczny przyrost wojewódzkiej populacji.


Bóbr europejski spełnia w środowisko bardzo pożądaną rolę poprzez tworzenie nowych wilgotnych i bagiennych siedlisk, wzbogacając w ten sposób lokalną bioróżnorodność, oraz pełniąc funkcję retencyjną, spowalniając odpływ wody do cieków ograniczając wielkość potencjalnej fali powodziowej.

 

Sporządzamy opracowania środowiskowe dla przedsięwzięć budowlanych, zakres naszych usług obejmuje takie dokumentacje jak: ocena oddziałwyania na środowisko (OOŚ), karta informacyjna przedsięwzięca (KIP) inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna.

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch