Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Nowelizacja przepisów w zakresie wycinki drzew i krzewów.

2 lipca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nowelizacja przepisów w zakresie wycinki drzew i krzewów.

Najważniejsze zmiany, obowiązujące od dnia 17 czerwca 2017 r. (Dz. U. poz. 1074), dotyczą właścicieli prywatnych posesji. W dalszym ciągu możliwe będzie wycięcie drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiana polega na tym, że obecnie warunkiem jest zgłoszenie takiego zamiaru do urzędu gminy, a organ nie wnosi sprzeciwu.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
•    80 cm – topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty;
•    65 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny;
•    50 cm – w odniesieniu do pozostałych gatunków drzew.
Właściciel nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie drzew jeżeli w ciągu 5 lat zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę związaną z działalnością gospodarczą.

Zmiana dotyczy również usuwania drzew w pasie drogowym. Obecnie wycinka taka wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Więcej informacji dostępnych jest min. na stronach RDOŚ oraz GDOŚ:


http://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien-4

 

--

Karol Kustusch

 "Świadczymy usługi w zakresie inwentaryzacji drzew i zieleni. Sporządzamy również dokumentacje niezbędne przy wycince w okresie lęgowym ptaków, takie jak inwentaryzacja przyrodnicza, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, opinia ornitologiczna. Ponadto realizujemy oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz przygotowujemy karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP)".