Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Inwentaryzacja przyrodnicza w Warszawie.

5 czerwca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza w Warszawie.

Pod koniec maja realizowaliśmy inwentaryzację przyrodniczą dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Czerniakowskiej bis. Prace zorientowane były na wykrycie chronionych gatunków zwierząt, roślin oraz grzybów występujących w pasie przeznaczonym bezpośrednio pod inwestycję oraz na terenach przyległych.

Większość terenu objętego inwentaryzacją nie wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi. Teren charakteryzuje się znacznym stopniem zurbanizowania, obejmując tereny zabudowane, ogrody działkowe i siedliska ruderalne. Jedynie w dwóch rejonach występują siedliska o większym stopniu naturalności. Jest to okolica Kopca Czerniakowskiego na północy oraz Jeziorko Czerniakowskie i tereny do niego przylegające. Wyjątkowo cenne w skali regionu, jak i kraju, są gniazdujące w granicach rezerwatu bączek Ixopbrychus minutus oraz wąsatka Panurus biarmicus – gatunki związane z siedliskami szuwarowymi.


Czerniakowska bis połączy ulicę Gagarina z Trasą Siekierkowską poprzez istniejący już węzeł. Łączna długość inwestycji wyniesie około 2 km. Droga wyposażona będzie w dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz w ścieżki rowerowe. Instalacja ekranów akustycznych nie jest przewidziana.

 

--

Karol Kustusch

 

"W ramach naszej działalności świadczymy m. in. takie usługi jak: ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), inwentaryzacja przyrodnicza oraz ekspertyza przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna".