Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

22 marca – Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.

23 marca 2017

Wczoraj w dziewięciu państwach położonych nad Bałtykiem (Dania, Niemcy, Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja) obchodzony był Dzień Ochrony Bałtyku. Został on uchwalony w 1997 roku przez Komisję Helsińską jako element Światowego Dnia Wody.

Nasze Morze jest jednym z najbardziej specyficznych akwenów wodnych na Ziemi. Jest morzem śródlądowym, które kontakt ze światowym oceanem ma jedynie przez Cieśniny Duńskie. W związku z tym wymiana wód jest bardzo utrudniona i jej całkowita wymiana trwa około 30 lat! Jest również akwenem płytkim i mało zasolonym. Te specyficzne warunki sprawiają, ze jest ono bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia.


W wyniku wolnej wymiany wód kumulują się w niej zanieczyszczenia spływające do Bałtyku z rzek wszystkich Państw nad nim leżących. Niestety Bałtyk należy do najbardziej zanieczyszczonych mórz na Świecie. Głównym problemem jest eutrofizacja, której źródłem jest nadmierna ilość fosforu i azotu pochodząca ze zlewni Bałtyku. Innymi negatywnymi czynnikami wpływającymi na kondycje tego akwenu jest przełowienie ryb zaburzające cały łańcuch pokarmowy ekosystemu oraz presja turystyczna.


Mimo, dużego zanieczyszczenia, Bałtyk cały czas posiada duże i specyficzne walory przyrodnicze. Stanowi on miejsce bytowania morświna, jedynego walenia żyjącego na stałe w Bałtyku. Jego populacje ocenia się obecnie na około 450 osobników. Dość liczne, zwłaszcza w części północnej, są populacje fok z 3 gatunków. Nasze morze posiada też ogromne znaczenie dla ptaków, zarówno jako miejsce lęgów, miejsce odpoczynku w trakcie migracji jak i zimowania.


Głównym zadaniem, w ramach Komisji Helsińskiej, państw leżących nad Bałtykiem jest ochrona środowiska poprzez skoordynowane działania ograniczające zanieczyszczenie wód, wymiana danych na temat zagrożeń i aktualnego stanu wód.

 

W ramach działalności naszej firmy świadczymy m. in. takie usługi jak: ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), inwentaryzacja przyrodnicza oraz ekspertyza przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna.

 

--

Arkadiusz Gorczewski