email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Przebudowa linii kolejowej nr 146

24 października 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Przebudowa linii kolejowej nr 146

21 października 2016 r. Kazimierz Perek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję środowiskową dotyczącą przebudowy linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice.

Linia kolejowa nr 146 jest trasą o znaczeniu państwowym, a jej przebudowa to jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. Projekt ma znaczenie nie tylko lokalnie, przyczyni się bowiem do poprawy jakości transportu pasażerskiego i towarowego w skali kraju. Kompleksowa modernizacja znacznie usprawni ruch kolejowy, co ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju całego województwa.

Trasa  Wyczerpy – Chorzew Siemkowice znajduje się na terenie województw łódzkiego oraz śląskiego. Planowane prace pozwolą zlikwidować dotychczasowe znaczne ograniczenia prędkości, przywrócą odpowiednie parametry techniczne torów oraz obiektów inżynieryjnych. Dzięki inwestycji skrócony zostanie czas jazdy, zwiększy się się przepustowość linii oraz dostęp do transportu kolejowego.

Trasy kolejowe o znaczeniu państwowym wyszczególnione zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Na liście znajdują się najważniejsze szlaki kolejowe w Polsce, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych i ekologicznych mają priorytetowe znaczenie.

 

Wykonujemy pełen zakres ekspertyz środowiskowych. Świadczymy usługi w zakresie monitoringu śmiertelności zwierząt na nowo oddanych inwestycjach drogowych. Ponadto obsługujemy inwestycje na etpie przedrealizacyjnym w zakresie takiej dokumentacji jak: ocena oddziaływania na środowisko, inwentaryzacja przyrodnicza, ekspertyza przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna. Dla przedsięwzięć będących w fazie realizacji świadczymy nadzór przyrodniczy.

 

--

Udostępnił: Karol Kustusch