Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Nadzór ornitologiczny w Inowrocławiu.

12 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nadzór ornitologiczny w Inowrocławiu.

Działania związane z realizacja niektórych przedsięwzięć mogą wymagać obecności - nadzoru - przyrodnika. Dzieje się tak za sprawą zagrożenia jakie działania te mogą stwarzać dla zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową. W tym tygodniu nadzorowaliśmy prace związane z zabezpieczeniem nisz gniazdowych ptaków zlokalizowanych na budynku plebanii w Inowrocławiu.

Czynności te poprzedzone były inwentaryzacją przyrodniczą wykonaną przez naszego eksperta w poprzednim sezonie. Zamknięcie nisz gniazdowych odbyło się na mocy decyzji RDOŚ w Bydgoszczy zezwalającej na niszczenie siedlisk gatunków chronionych pod nadzorem ornitologa. Prace odbyły się z wykorzystaniem podnośnika. Nisze gniazdowe zabezpieczono zaprawą murarską oraz siatką metalową o oczkach średnicy 10 mm.


Rutynową czynnością w takich przypadkach jest zalecenie działań kompensujących utratę nisz gniazdowych ptaków i nietoperzy. Oznacza to konieczność instalacji budek gniazdowych w ilości odpowiadającej liczbie utraconych miejsc gniazdowania w wyniku planowanego remontu. W tym wypadku były to dwie budki przeznaczone dla mazurka oraz jedna dla nietoperzy.

 

W ramach działalności naszej firmy sprawujemy nadzory przyrodnicze (min. nadzór ornitologiczny, nadzór herpetologiczny) dla przedsięwzięć będących w trakcie realizacji. Ponadto sporządzamy pełen zakres opracowań środowiskowych takich jak np: ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), inwentaryzacja przyrodnicza, i wiele innych.

 

--

Karol Kustusch