Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Zatwierdzono Krajowy Plan Ochrony Dubelta.

10 marca 2017

Na początku marca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zatwierdziła Krajowy Program Ochrony Dubelta. Dokument ten określa aktualne zagrożenia dla krajowej populacji tego ptaka, opisuje istniejące sposoby ochrony oraz wskazuje nowe obszary działań, których wdrożenie ma na celu wzmocnić ochronę tego gatunku.

Wdrożenie Krajowego Programu Ochrony Dubelta zostało poprzedzone trzyletnimi badaniami terenowymi, w których to określano min. wybiórczość siedliskową gatunku, wielkość wykorzystywanego przez ptaki obszaru w okresie lęgowym oraz przeprowadzono inwentaryzację i monitoring gatunku w skali całego kraju. W badaniach wykorzystywano nadajniki VHF, nadajniki GPS i geolokatory.


Program Ochrony Dubelta powstał przede wszystkim po to by zatrzymać spadek liczebności dubelta. Proponuje on wdrożenie działań ochronnych skupiających się na utrzymaniu siedlisk we właściwym stanie i zwiększeniu sukcesu lęgowego. Program przewiduje dalszy monitoring populacji oraz wdrożenie działań o charakterze edukacyjnym i badawczym.


A sam dubelt? Jest to średniej wielkości wędrowny ptak siewkowy z rodziny bekasowatych. Swym wyglądem bardzo przypomina bliskiego krewniaka – kszyka, jest od niego jednak nieco większy, ma krótszy dziób i więcej bieli na ogonie. To bardzo tajemniczy ptak, występujący już tylko we wschodniej Polsce. Aktualnie jego krajowa populacja wynosi 400-550 samców. Najliczniej zasiedla doliny Biebrzy i Narwi. Zamieszkuje tereny bagienne – podmokłe łąki, torfowiska i doliny rzeczne. Przylatuje do nas na przełomie marca i kwietnia. Pod koniec kwietnia rozpoczyna, trwające do połowy czerwca, toki. Odbywają się one w nocy. Na łąkach gromadzą się samce (kilka do kilkunastu) i wydają charakterystyczne głosy, machają skrzydłami i podskakują. Toki trwają, aż do świtu. Gniazdem i młodymi opiekuje się samica. Po skończonych lęgach, od sierpnia ptaki odlatują na zimowiska położone  w Afryce na południe od Sahary. I tu kolejna niezwykłość tego gatunku. Zwykle większość drogi, a czasem nawet całą, pokonują od razu z jednym przelotem. Rekordzista, dubelt z Norwegii z nadajnikiem satelitarnym, przeleciał bez przerwy w ciągu 84 godzin z lęgowisk w Skandynawii do równikowej Afryki pokonując 6 800 kilometrów!


Jak widać niezwykły gatunek, zasługujący na jak najlepszą ochronę.

 

W ramach naszej działalności oferujemy pełny zakres opracowań środowiskowych. Sporządzamy takie dokumentacje jak: raport oddziaływania na środowisko, kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza, karta informacyjna przedsięwziecia. Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze ornitologiczne i chiropterologiczne dla budynków przeznaczonych do termomodernizacji. Świadczymy nadzór ornitologiczny podczas wycinki drzew, i wiele innych.

 

--

Arkadiusz Gorczewski