Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Inwentaryzacja przyrodnicza w Iławie.

6 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza w Iławie.

Wykonaliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą pod kątem występowania gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową w obiekcie budowlanym. Tym razem zlecenie dotyczyło budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

Inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna przeprowadzona była zgodnie z warunkami ogłoszonego Konkursu w ramach rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu pn. „ Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego ”  w ramach procedury wskazanej w art.6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna, w związku z realizacją inwestycji : ,,Zakup  i  montaż  instalacji  fotowoltaicznej  o mocy  39,90 kW na dachu budynku Starostwa   Powiatowego  
w   Iławie”.

 

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej wynika z ustawy o ochronie gatunkowej zwierząt. Prace związane z remontem, rozbiórką lub termomodernizacją budynków stwarzają zagrożenie dla przebywających lub gniazdujących w budynkach ptaków i nietoperzy w związku z ryzykiem zamurowania ich gniazd lub lęgów. Zadaniem eksperta ornitologa i chiropterologa jest stwierdzenie lub wykluczenie obecności gatunków chronionych w obiekcie przeznaczonym do remontu. W przypadku potwierdzenia obecności ptaków lub nietoperzy ekspert zaleca odpowiednie działanie minimalizujące i kompensacyjne.


Oferujemy szeroki zakres usług w obszarze ekspertyz i dokumentacji środowiskowych. Sporządzamy takie dokumenty jak: raport oddziaływania na środowisko (OOŚ), karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna, ekspertyza ornitologiczna. Dla przedsięwzięć na etapie ich realizacji sprawujemy nadzór przyrodniczy. Wykonujemy również monitoring przyrodniczy porealizacyjny. 

 

--

Karol Kustusch