Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Wilk Canis lupus w zachodniej Polsce.

5 marca 2017

Wilk jeszcze w latach 80-tych XX w. był w naszym kraju gatunkiem bardzo rzadkim. Obecność tego gatunku na liście zwierząt łownych sprawiła, że ostatnie, nieliczne watahy wilka zachowały się w największych puszczach i terenach bagiennych we wschodniej Polsce oraz w górach. Po roku 1989, kiedy to wilk objęty został ochroną gatunkową obserwujemy systematyczny wzrost jego liczebności.

Znaczna mobilność tego gatunku i łatwość z jaką pokonuje znaczne odległości sprawiła, że drapieżnik ten szybko powrócił również do rozległych puszcz zachodniej Polski. Dostępność odpowiednich dla wilka biotopów oraz duża liczebność zwierzyny, głównie jeleni, dzików i saren stwarza optymalne warunki dla funkcjonowania stabilnej populacji. Liczebność wilków w naszym kraju oceniana jest na 1300-1400 osobników.


W województwie zachodniopomorskim lokalna populacja szacowana jest na 60-70 osobników. Obecnie w granicach województwa drapieżnik ten występuje w kompleksach leśnych Puszczy Goleniowskiej, Puszczy Wkrzańskiej, lasach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Pojezierza Drawskiego i Ińskiego oraz całej wschodniej części województwa.

 

Oferujemy szeroki zakres usług w obszarze ekspertyz i dokumentacji środowiskowych. Sporządzamy takie dokumenty jak: raport oddziaływania na środowisko (OOŚ), karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna, ekspertyza ornitologiczna. Dla przedsięwzięć na etapie ich realizacji sprawujemy nadzór przyrodniczy. Wykonujemy również monitoring przyrodniczy porealizacyjny. 

 

--

Karol Kustusch