Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Trwają prace nad planami zadań ochronnych dla Obszarów Natura2000 w woj. pomorskim i dolnośląskim.

26 lutego 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Trwają prace nad planami zadań ochronnych dla Obszarów Natura2000 w woj. pomorskim i dolnośląskim.

W siedzibie nadleśnictwa Brzózka odbyło się spotkanie przedstawicieli nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych ws. tworzonych planów zadań ochronnych dla Doliny Środkowej Odry. Kolejne spotkanie planowane jest na 2 marca i wezmą w przedstawiciele administracji publicznej, rolnicy oraz przedstawiciele instytucji zarządzających wodami tego terenu.

Dolina Środkowej Odry rozciąga się na odcinku od Głogowa do Słubic. To jedno z najważniejszych miejsc lęgowych dwóch gatunków kań: czarnej Milvus migrans i rudej Milvus milvus, średniej wielkości ptaków drapieżnych gniazdujących zwykle w pobliżu wody. Utrzymanie populacji na obszarze Doliny Środkowej Odry ma kluczowe znaczenie dla stanu liczebności tych gatunków w Polsce, zwłaszcza zmniejszającej liczebność kani czarnej.


Z kolei w woj. pomorskim przedłużono do 15 marca termin konsultacji ws. projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla siedliskowych obszarów Natura 2000 Białe Błoto PLH220002, Bunkier w Oliwie PLH220055, Hopowo PLH220010, a także projekt zadań ochronnych dla ptasiego obszaru Natura2000 „Lasy Lęborskie”. Uwagi, wnioski można składać w siedzibie RDOŚ Gdańsk przy ulicy Chmielnej 54/57. Tam również znajduje się dokumentacja, z którą w razie potrzeby można się na miejscu zapoznać.

 

Świadczymy usługi w zakresie analiz i raportów środowiskowych. Sporządzamy takie doumentacje jak: ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna, ekspertyza przyrodnicza. Dla inwestycji będących na etapie realizacji zapewniamy nadzór przyrodniczy.

 

--

Arkadiusz Gorczewski