Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Inwentaryzacja przyrodnicza – dla Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

15 lutego 2017

Informujemy, iż w drodze konkursu ofert nasza firma została wyłoniona jako wykonawca inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby termomodernizacji trzech budynków będących pod zarządem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna wykonywana jest z uwagi na możliwość występowania gatunków chronionych zwierząt (zwłaszcza ptaków i nietoperzy) w budynkach. W rezultacie prowadzonych prac remontowych lub termomodernizacyjnych może dojść do niszczenia siedlisk, gniazd lub lęgów ptaków, miejsc rozrodu lub hibernacji nietoperzy. Inwentaryzacja przyrodnicza jest dokumentem określającym występowanie lub możliwość występowania takich gatunków w budynkach.

 

W przypadku stwierdzenia nisz lub gniazdowania ptaków i nietoperzy autor inwentaryzacji zaleca odpowiednie działania pozwalające na zrealizowanie przedsięwzięcia w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Konieczność wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wynika z Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 6 października 2014 roku.

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch