email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Ogólnopolski Rejestr Śmiertelności Zwierząt na Drogach

19 października 2016

"Zwierzęta na Drodze" to ogólnopolska platforma internetowa rejestrująca przypadki śmiertelność dzikich zwierząt w wyniku kolizji drogowych w Polsce. Swoim zakresem obejmuje ona zasięg ogólnokrajowy. Nadrzędną rolą projektu jest pokazanie społeczeństwu skali zjawiska śmiertelności zwierząt na polskich drogach, jak i również upowszechnienie wiedzy o tym problemie.

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji rozwoju infrastruktury drogowej w naszym kraju jest ograniczenie swobodnego przemieszczania się zwierząt, co w konsekwencji prowadzi do ich potrąceń lub śmierci. Szczególnie bolesna dla przyrody jest strata przedstawiciela rzadkiego gatunku takiego jak: ryś, niedźwiedź czy wilk. Jednak nie należy zapominać o najmniejszych gatunkach zwierząt takich jak: jeże, ptaki czy nietoperze, bo to właśnie one giną najczęściej.


Twórcy strony Zwierzęta na Drodze zapraszają wszystkich zainteresowanych, do czynnego udziału w tworzeniu rejestru poprzez umieszczanie swoich obserwacji dotyczących zdarzeń drogowych z dzikimi zwierzętami w specjalnie przygotowanej w tym celu zakładce. Na koniec każdego roku dokonywana będzie analiza zebranych danych.

www.zwierzetanadrodze.pl

 

 

Wykonujemy pełen zakres ekspertyz środowiskowych. Świadczymy usługi w zakresie monitoringu śmiertelności zwierząt na nowo oddanych inwestycjach drogowych. Ponadto obsługujemy inwestycje na etpie przedrealizacyjnym w zakresie takiej dokumentacji jak: ocena oddziaływania na środowisko, inwentaryzacja przyrodnicza, ekspertyza przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna. Dla przedsięwzięć będących w fazie realizacji świadczymy nadzór przyrodniczy.

 

--

Udostępnił: Karol Kustusch