Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Ptaki i nietoperze gniazdujące w budynkach – szkolenie.

12 lutego 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ptaki i nietoperze gniazdujące w budynkach – szkolenie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim organizuje szkolenie w zakresie ochrony ptaków i nietoperzy gniazdujących w miastach. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2017 roku w Collegium Biologiae, przy ul. Oczapowskiego 1.

Założeniem szkolenia jest popularyzacja świadomości w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w miastach oraz konieczność ochrony ptaków mieszkających w naszym najbliższym sąsiedztwie wynikająca z przepisów ustawy o ochronie przyrody. Szkolenie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, jak również wszystkich, którym los ptaków gniazdujących wokół nas nie jest obojętny.


Niektóre gatunki ptaków wykorzystują zabudowania miejskie jako alternatywne siedliska do gniazdowania, niemniej jednak wiele z nich gniazduje głównie lub wyłącznie w obrębie zabudowań ludzkich (np. jerzyk, oknówka, wróbel). Dlatego odpowiednie zarządzanie zabudową miejską ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności w naszych miastach.


W ramach działalności naszej firmy sporządzamy ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby termomodernizacji budynków. Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana przez naszych ekspertów gwarantuje bezpieczną i zgodną z prawem realizację inwestycji związanych z termomodernizacją i remontem budynków.

 

Źródło: http://olsztyn.rdos.gov.pl/ochrona-ptakow-i-nietoperzy-w-miastach-2

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch