Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Światowy dzień mokradeł.

6 lutego 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Światowy dzień mokradeł.

Kilka dni temu (2 lutego) obchodziliśmy coroczny Światowy Dzień Mokradeł. Ustanowiony został w rocznicę podpisania, jednaj z ważniejszych ogólnoświatowych konwencji dotyczących ochrony przyrody – Konwencji Ramsarskiej. Konwencja, której pełna nazwa brzmi: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego została podpisana 2 lutego 1971 w mieście Ramsar na irańskim wybrzeżu Morza Kaspijskiego.

Celem jej funkcjonowania jest ochrona terenów wodno-błotnych, wykorzystywanych przez ptaki w okresie lęgów, przelotów i zimowania. Środowiska te charakteryzują się dużą wrażliwością na czynniki antropogeniczne, stąd ich skuteczna, globalna ochrona jest niezmiernie istotna dla egzystencji wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków.

 


Obecnie Konwencję Ramsarską ratyfikowało 169 państw, wyznaczono ponad 2000 obszarów wodno-błotnych. Wraz ze zgłoszeniem obszaru w ramach Konwencji, państwo zgłaszające bierze na siebie obowiązek ochrony obszaru i jego racjonalnego użytkowania. Największa ilość obszarów objętych Konwencją znajduje się w Wielkiej Brytanii, natomiast pod względem powierzchni przoduje Kanada.

 


W Polsce dotychczas wyznaczono 13 obszarów w ramach Konwencji Ramsarskiej o łącznej powierzchni około 145 tysięcy hektarów. O tym jak bezcenne są obszary wodno-błotne w przyrodzie świadczy min. fakt, iż na liście  mogą się znaleźć zarówno niewielkie obiekty jak subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym zlokalizowane zaledwie na 40 hektarach, jak i całe doliny rzeczne Biebrzańskiego Parku Narodowego - prawie 60 tyś. hektarów.

 

--

Opracowanie: Arkadiusz Gorczewski