Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Monitoring łabędzia krzykliwego na obszarach Natura 2000 na Pomorzu.

2 lutego 2017

Prace nad monitoringiem zimujących łabędzi krzykliwych prowadzone są z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz przy współpracy Zespołu Pomorskich Parków Krajobrazowych w Słupsku.

Celem badań jest określenie liczebności zimujących ptaków oraz rozpoznanie lokalizacji ich noclegowisk, żerowisk oraz miejsc dziennego przebywania ptaków na terenie kilku obszarów Natura 2000 oraz parków krajobrazowych. Następnym etapem będzie ocena znaczenia tych miejsc dla populacji zimujących i migrujących, a także określenie zależności pomiędzy liczebnością ptaków a warunkami klimatycznymi.


Obszar północno-zachodniej Polski jest ważnym miejscem na szlaku migracji łabędzi krzykliwych zmierzających ze swych lęgowisk na terenie północnej i północno-wschodniej Europy do Europy zachodniej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczebności łabędzi krzykliwych w okresie jesienno-zimowym na Pomorzu. Zjawisko to przypisuje się łagodnym zimom panującym w ostatnich latach na tym terenie. Największe obserwowany dotychczas stada liczyły po kilkaset osobników. Prace trwają od grudnia ubiegłego roku i będą kontynuowane przez cały okres zimowy.

 

Oferujemy monitoring ornitologiczny oraz inwentaryzacje przyrodnicze. Monitoring ornitologiczny może być wymagany na ostatniej fazie realizacji inwestycji tj. na etapie eksploatacji, w celu analizy rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia lub określenia skuteczności wdrożonych działań minimalizujących. Jeżeli poszukujesz wiarygodnego wykonawcy monitoringu ornitologicznego lub inwentaryzacji przyrodniczej jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch