Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Jeszcze kilka uwag do nowych zasad wycinki drzew i krzewów.

22 stycznia 2017

Pod koniec 2016 roku pisaliśmy o nowych przepisach odnośnie wycinki drzew i krzewów (szczegóły we wpisie z 25 grudnia 2016 r.). Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017. Należy jednak pamiętać, że drzewa stanowią miejsca rozrodu chronionych gatunków zwierząt, przede wszystkim ptaków, i nawet wycinając drzewa zgodnie z nowymi zasadami, możemy naruszyć przepisy dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt.

Ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt z 6 października 2014 roku precyzuje kiedy możemy usunąć ptasie gniazda (w tym te na drzewach, ale także np. gniazda bocianów białych na budynkach). Dodatkowych zezwoleń nie wymaga "usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych". Drzewa z gniazdami ptaków są traktowane jako siedlisko gatunków chronionych, a ustawa o ochronie gatunkowej zabrania również niszczenia siedlisk zwierząt chronionych. W takich przypadkach należy wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odpowiednie zezwolenie.


Nowe zasady nie obejmują również drzew będących pomnikami przyrody, także tych rosnących w obrębie prywatnych posesji. W przypadku potrzeby wycinki takiego drzewa, należy przeprowadzić procedurę zniesienia tej formy ochrony.

 

Świadczymy usługi w zakresie inwentaryzacji drzew i zieleni. Sporządzamy również dokumentacje niezbędne przy wycince w okresie lęgowym ptaków, takie jak inwentaryzacja przyrodnicza, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, opinia ornitologiczna.

 

--

Opracowanie: Arkadiusz Gorczewski