Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

RDOŚ we Wrocławiu w sprawie „Biegu Piastów”.

16 stycznia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - RDOŚ we Wrocławiu w sprawie „Biegu Piastów”.

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Bieg Piastów RDOŚ we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował kalendarz imprez planowanych w okresie zimowym 2016/2017 na Polanie Jakuszyckiej. Opinia dotyczyła wszystkich organizowanych imprez nie tylko Bieg Piastów, a także przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez inne podmioty.

Stowarzyszenie zaproponowało szereg działań mających na celu zminimalizowanie oddziaływania imprez sportowych na przyrodę Gór Izerskich. Do takich środków należy zaliczyć m.in. należyte oznakowanie i nadzorowanie szlaków w celu ograniczenia ryzyka naruszania granic ostoi chronionych gatunków zwierząt, zachowanie ciszy przez zawodników, nieoświetlanie tras. Dodatkowo RDOŚ nałożył dodatkowe zalecenia minimalizujące oddziaływanie na rzadkie zwierzęta (min. ryś, cietrzew) i ich ostoje. Zalecenia takie kierowane są także do innych organizatorów imprez planowanych w okresie wiosenno-letnim.

 

Rosnąca presja działalności sportowo-rekreacyjnej w rejonie Gór Izerskich wymaga ciągłego monitoringu stanu zasobów przyrodniczych i odpowiedniego planowania. Stąd konieczność modyfikacji trasy w pobliżu Jeleniej Łąki, która jest ostoją cietrzewia. Gatunek ten jest wrażliwy na niepokojenie podczas okresu gotowego, a zwłaszcza na tzw. tokowiskach. Cietrzew jest obecnie gatunkiem bardzo rzadkim w Polsce, występuje zaledwie w kilku ostojach, a cała populacje nie przekracza 200 kogutów.

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch