Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Plany zadań ochronnych dla dwóch obszarów Natura 2000 w Wielkopolsce

9 stycznia 2017

Wielki Łęg Obrzański PLB 300004 to jeden z większych ptasich obszarów Natura2000 w Wielkopolsce, z kolei Ostoja koło Promna PLH 300030 to jeden z mniejszych obszarów „naturowych” w tym województwie. Oba w/w obszary maja już przyjęte plany zadań ochronnych. Osoby chcące się zapoznać z wymienionymi dokumentami oraz ich uzasadnieniami mogą to zrobić w siedzibie RDOŚ w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 w pokoju 1303 lub online http://poznan.rdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje również, że rozpoczynają się prace nad przygotowaniem planów zadań ochronnych dla dwóch kolejnych obszarów Natura2000 w województwie wielkopolskim: Jeziora Mnich PLH300029 i Nadnoteckich Łęgów PLB300003.


Wielki Łęg Obrzański to obszar położony w dolinie rzeki Obry, która płynie tu trzema korytami. Dominującymi siedliskami są łąki, pastwiska, bagna, które zajmują ponad 50% powierzchni obszaru.  Lasy zajmują 21% powierzchni. Na terenie ostoi stwierdzono lęgi 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE oraz  6 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja koło Promna obejmuje fragment młodoglacjalnego krajobrazu środkowo-poznańskiej moreny czołowej i moreny dennej wraz z wodami stojącymi, torfowiskami (np. w rejonie jeziora Kazanie) czy dobrze zachowane lasy grądowe. Stwierdzono tu 9 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz kilkanaście gatunków rzadkich, cennych i chronionych roślin naczyniowych.


Dzięki  przyjęciu planów ochronnych obszary te będą mogły być efektywniej chronione i lepiej zarządzane.

 

W ramach naszej działalności świadczymy m. in. takie usługi jak: ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), ocena oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000, inwentaryzacja przyrodnicza oraz ekspertyza przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna. Realizujemy również monitoringi przyrodnicze oraz nadzory przyrodnicze dla przedsięwzięć na etpie ich powstawania.

 

--

Opracowanie: Arkadiusz Gorczewski