Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Skąd wzięły się wróble?

8 października 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Skąd wzięły się wróble?

Wróbel Passer domesticus, zwany dawniej wróblem domowym, jest ściśle związany z człowiekiem i występuje we większości rejonów świata. Badając DNA kilku gatunków wróbli naukowcy doszli do wniosku, że wróbel domowy wyewoluował na Bliskim Wschodzie wraz z rozwojem rolnictwa około 11 000 lat temu.

Próbki DNA pobrano od wróbli zamieszkujących różne rejony kontynentu europejskiego oraz od podgatunku Passer domesticus bactrianus, zamieszkującego kraje Azji Środkowej, min. Turkmenistan i Kazachstan. Podgatunek bactrianus, o podobnym do „naszego” wróbla upierzeniu różni się zasadniczo biologią – stroni od ludzi i posiada odmienną dietę.


Wyniki badań wskazują, że oba gatunki oddzieliły się od siebie około 11 000 lat temu, co pokrywa się z rozwojem rolnictwa na Bliskim Wschodzie. Liczebność wróbli znacząco wzrosła około 6000 lat temu wraz z rozpowszechnieniem wczesnego rolnictwa w Europie. Kolejnym faktem wskazującym na silny wpływ człowieka na kształtowanie biologii wróbli jest odkrycie genu odpowiadającego za trawienie skrobi. Gen ten nie występuje u podgatunku bactrianus żyjącego z dala od człowieka.


Strategia koegzystencji wróbli z człowiekiem przyczyniła się niewątpliwie do sukcesu ewolucyjnego, jaki ten gatunek osiągnął korzystając nowego źródła zasobów pojawiających się pobliżu ludzkich siedzib. Niestety w ostatnim czasie, we wielu europejskich krajach, obserwowany jest znaczny spadek liczebności tego gatunku. Wróble tracą swoje dotychczasowe nisze gniazdowe oraz źródła pożywienia. Dzieje się tak m. in. za sprawą nowoczesnego budownictwa, termomodernizacji i odmiennego zarządzania zielenią miejską.

 

Źródło: https://phys.org/news/2018-10-house-sparrows.html