Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Ochrona gniazd bociana białego na Mazowszu

2 stycznia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ochrona gniazd bociana białego na Mazowszu

Zakończona została realizacja projektu polegającego na konserwacji oraz na przenoszeniu zagrożonych gniazd bociana białego Ciconia ciconia na specjalne platformy gniazdowe. Projekt finansowany był z kasy WFOŚiGW w Warszawie. Inicjatorami i koordynatorami przedsięwzięcia byli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. W rezultacie zainstalowano 27 platform, 17 wolnostojących słupów wraz z platformą, a w pięciu przypadkach przeprowadzono prace konserwacyjne w obrębie istniejących gniazd.

Wybór gniazd przeznaczonych do przeniesienia lub konserwacji odbywa się na podstawie zgłoszeń nadsyłanych przez właścicieli posesji lub w oparciu o wizje terenowe prowadzone przez pracowników RDOŚ. Gniazda przenosi się najczęściej w związku zagrożeniami jakie stwarzają gniazda usytuowane bezpośrednio na przewodach linii elektroenergetycznych. W takich przypadkach zachodzi ryzyko porażenia prądem młodych, niedoświadczonych ptaków opuszczających swoje gniazda, jak również pojawia się zagrożenie wystąpienia technicznych awarii i przerw w dostawach elektryczności. W takiej sytuacji gniazdo umieszczane jest na tym samym słupie jednak na specjalnej podwyższonej platformie przymocowanej do słupa.

 

Część zgłoszeń dotyczy również gniazd zlokalizowanych na niestabilnych strukturach jak stare próchniejące słupy lub drzewa, lub obiektach budowlanych, jak czynne kominy czy budynki przeznaczone do rozbiórki. W takim przypadku gniazdo przenoszone jest na nowy, wolnostojący słup z platformą gniazdową zainstalowaną na jego szczycie. Wysokość słupa dobierana jest indywidualnie i zależy od wysokości na jakiej dotychczas znajdowało się dane gniazdo.

 

Bocian biały jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową. Nasz kraj zamieszkuje około 20% światowej populacji tego gatunku (ok. 40 000 par). Poza Polską najwięcej bocianów gniazduje w Hiszpanii i na Ukrainie.

 

Oferujemy monitoring ornitologiczny oraz inwentaryzacje przyrodnicze. Monitoring ornitologiczny może być wymagany na ostatniej fazie realizacji inwestycji tj. na etapie eksploatacji, w celu analizy rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia lub określenia skuteczności wdrożonych działań minimalizujących. Jeżeli poszukujesz wiarygodnego wykonawcy monitoringu ornitologicznego lub inwentaryzacji przyrodniczej jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch